Клієнтам Фонди в управлінні Пенсійний фонд "Золотий вік" Аналітика та звітність компанії Про компанію
Головна »  Питання, що часто задаються
Фонди в управлінні
Оптімум 10/03/21 338.98 0.00%
Стокс-Інвест
УФД
СЕМ Ажіо 21/11/16 361.75 -2.33%


Питання, що часто задаються

Постав своє запитання фахівцеві

Опитування
Які Ваші дії під час значного падіння фондового ринку?
Терміново продати всі цінні папери, якими володієте
Продати частину цінних паперів на падуючому ринку, а потім при зростанні ринку знову придбати
Нічого не робити, за падінням прийде рост, який все компенсує


Питання, що часто задаються

 • Поставити запитання
 • Ключові слова:

  1. Каковы перспективы ваших открытых фондов на ближайшие два месяца

  2. Як розраховується вартість сертифікату пайового інвестиційного фонду?

  3. Яка процедура викупу сертифікатов пайових фондів у інвесторів?

  4. Хто контролює діяльність компанії з управління активами щодо управління активами пайового інвестиційного фонду?

  5. Чи може щось трапитись з фондом або компанією з управління активами?

  6. Які бувають пайові інвестиційні фонди?

  7. Що таке пайовий фонд?

  8. Які податки виникають при інвестуванні в пайовий інвестиційний фонд?

  9. Який сенс інвестувати в пайові інвестиційні фонди?

  Каковы перспективы ваших открытых фондов на ближайшие два месяца

  Як розраховується вартість сертифікату пайового інвестиційного фонду?

  Вартість сертифікату пайового інвестиційного фонду розраховується щоденно виходячи з вартості кожного активу, який входить в портфель фонду. Процедура розрахунку вартості сертифікату регламентується нормативними актами ДКЦПФР. Наприклад, вартість акцій, які котуються на фондовій біржі, враховуються за ціною закриття на цій біржі. Потім вартість активів фонду ділиться на кількість сертифікатів в обігу. Таким чином ми отримуємо вартість одного сертифіката.

  Яка процедура викупу сертифікатов пайових фондів у інвесторів?

  У разі бажання інвесторів-резидентів продати компанії по управлінню активами сертифікати фондів необхідно наступне:

  1. оформити заявку на викуп інвестиційних сертифікатів в офісі компанії з управління активами (КУА) або партнерів фонду. Формується та підписується договір купівлі-продажу (викупу) інвестиційних сертифікатів та передавальне розпорядження (в разі продажу сертифікатів фонду в документарній формі). Підпис фізичної особи на передавальному розпорядженні завіряється нотаріально.  На протязі 7 днів з моменту підписання договору купівлі-продажу та надання відповідним чином оформленого передавального розпорядження та бланку сертифікату (тимчасового свідоцтва), проводиться оплата за сертифікати фонду на рахунок інвестора в будь-якій установі банку.

  2. звернутися дистанційно, надіславши повідомлення електронною поштою або зателефонувавши в офіс КУА. Спеціалісти КУА формують заявку, договір купівлі-продажу та передавальне розпорядження. Всі документи направляються електронною поштою  інвестору, а в разі відсутності електронної адреси – поштою. Підписані заявка, договори купівлі-продажу, бланки сертифікатів (тимчасове свідоцтво), а також передавальне розпорядження з нотаріально завіреним підписом інвестора (в разі продажу сертифікатів фонду в документарній формі фізичною особою) відправляються на адресу КУА. Після отримання документів проводиться оплата вартості сертифікатів фонду у відповідності до договору купівлі-продажу (викупу) на рахунок інвестора в будь-якій установі банку.  

  Хто контролює діяльність компанії з управління активами щодо управління активами пайового інвестиційного фонду?

  Діяльність компанії з управління активами (КУА) контролює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Існує щоденна, щомісячна, щоквартальна та річна звітність компанії з управління активами. Крім цього, т.я. управління активами є ліцензійний вид діяльності, перевіряється додержання ліцензійних умов.
  Також діяльність КУА стосовно управління пайовим інвестиційним фондом  контролює зберігач активів пайового фонду. Зберігач активів – це банківська установа з відповідною ліцензією. Не одне перерахування коштів з рахунку фонду неможливо без перевірки цієї операції зберігачем.
  КУА «Співдружність Ессет Менеджмент» співпрацює з двома зберігачами: ВАТ КБ «Хрещатик» та АКБ «Трансбанк».  

  Чи може щось трапитись з фондом або компанією з управління активами?

  Майно пайового інвестиційного фонду обліковується окремо від майна компанії з управління активами (КУА), а тому на майно фонда не може бути звернуто стягнення у випадку банкротства або якихось інших проблем КУА. При ліквідації КУА управління пайовим фондом за рішенням Державної комісії з цінни паперів та фондовому ринку переходить до тимчасової КУА, а далі інвестори обирають собі нову КУА.
  В разі ліквідації пайового інвестиційного фонду, а також при бажанні інвесторів продати одночасно всі сертифікати, все майно реалізується, а грошові кошти розоділяються серед інвесторів.

  Які бувають пайові інвестиційні фонди?

  Пайові інвестиційні фонду бувають:

  відкритими - компанія з управління активами бере на себе зобов"язання здійснювати продаж і викуп інвестиційних сертифікатів фонду в будь-який час на вимогу інвесторів

  інтервальними - компанія з управління активами бере на себе зобов"язання здійснювати викуп інвестиційних сертифікатів фонду в будь-який час протягом інтервалу, який обумовлено в проспекті емісії фонду. При цьому під час цього інтервалу інвестиційні сертифікату фонду інвесторам не продаються.

  закритими - компанія з управління активами не бере на себе зобов"язання здійснювати викуп інвестиційних сертифікатів фонду до моменту його ліквідації.

  Таким чином, найбільш ліквідним фондом є відкритий фонд, тобто інвестор у будь-який час може повернути собі гроші за вартістю чистих активів на день подання заявки на викуп. Інтервальний фонд менш ліквідний, але, наприклад, ПІФ "Оптімум" викуповує свої сертифікати у інвесторів щомісячно з 2 по 10 числа. Таким чином, інвестор може при бажанні швидко отримати свої інвестиції.

  Найменш ліквідним фондом є відкритий фонд, який може бути створено на 3, 5 і більше років. І до закінчення строку діяльності інвестор не зможе пред"явити сертифікат до зворотнього викупу, а повинен шукати покупців сертифікату на відкритому ринку.

  Також пайові інвестиційні фонди можуть бути диверсифікованими та недиверсифікованими.

  Диверсифікований фонд, це фонд, який виконує вимоги розподілу активів. За рахунок диверсифікації активів фонд зменшує ризиковість портфелю.

  Недиверсифікований фонд відповідно не виконує вимоги диверсифікації.

  Тільки диверсифіковані інвестиційні фонду можуть залучати грошові кошти у інвесторів.

  Що таке пайовий фонд?


  Пайовий інвестиційний фонд - це активи, які належать інвесторам на праві спільної часткової власноств. Ці активи перебувають в управлінні компанії з управління активами та обліковуються останньою окремо від результатів її діяльності. Пайовий інвестиційний фонд не є юридичною особою. Майно пайового фонду не належить компанії з управління активами, а є власністю інвесторів.

  Компанія з управління активами випускає сертифікати пайового інвестиційного фонду, які купуються інвесторами. Сертифікати пайового інвестиційного фонду можуть бути іменні та на пред’явника. Іменні сертифікати, які випущені в документарній формі, обліковуються у незалежного реєстратора. Документом, який підтверджує право власності інвестора на сертифікат - є тимчасове свідоцтво, сертифікат або виписка з реєстру. Іменні сертифікати, які випущені в бездокументарній формі обліковуються в депозитарії.  

  Пайовий інвестиційний фонд реєструється Державною комісією з цінних паперів та фондової біржі. Основним документом, на підставі якого діє пайовий інвестиційний фонд є проспект емісії.

   

  Які податки виникають при інвестуванні в пайовий інвестиційний фонд?

  Безпосередньо діяльність самого пайового інвестиційного фонду не оподатковується.

  Для резидентів України оподаткування наступне:

  При продажу інвестором-фізичною особою сертифікатів пайового інвестиційного фонду сплачується податок в розмірі 15% від прибутку, отриманого цим інвестором. Прибуток вираховуєтсья як різниця між ціною придбання і ціною продажу інвестиційних сертифікатів.
  Причому компанія з управління активами не є податковим агентом, а тому всю відповідальність за сплату податків бере на себе фізична особа-інвестор. Фізична особа повинна до 1 квітня подати в податкову інспекцію декларацію, в якій вказати отримані доходи та видатки від інвестиційної діяльності.   

  Інвестор-юридична особа веде облік прибутку від інвестування в сертифікати пайового інвестиційного фонду окремо від звичайної діяльності. На прибуток від інвестування сплачується податок на прибуток в розмірі 25%. При сплаті податку на прибуток враховуються збитки, отримані інвестором від інвестування в інвестиційні сертифікати в попередніх податкових періодах.

  Який сенс інвестувати в пайові інвестиційні фонди?

  Пайові інвестиційні фонди на залучені кошти інвесторів купують на організованому ринку цінні папери.  В подальшому, ціни на акції на біржі зростають, облігації та банківські депозити приносять стабільний фіксований дохід. Тому загальний портфель пайового фонду збільшується. Відповідно збільшується вартість сертифікатів, які належить інвесторам.     

  Інвестування в сертифікати пайових інвестиційних фондів вигідне для інвесторів. По-перше, доходність цих інвестицій потенційно більша, ніж доходність депозиту в банку. Крім того, якщо інвестору терміново потрібні гроші, то розірвавши депозитний договір в банку втрачається більша частина процентів. При інвестуванні в інтервальні та відкриті пайові інвестиційні фонди інвестор при портебі може продати сертифікати без втрати доходу. По-друге, інвестувати в сертифікати пайового інвестиційного фонду можливо з невеликими грошима, мінімальна сума інвестицій дорівнює вартості одного сертифікату фонду. Інвестор, придбавши сертифікат, фактично купує частину диверсифікованого портфелю, що значно зменшує ризик від інвестування. Портфелем цінних паперів керують професійні керуючі, а тому інвестору не потрібно досконало знати ринок цінних паперів та витрачати багато часу на пошук та аналіз інформації.  

  Але треба пам’ятати, що в залежності від ринкової ситуації вартість акцій може як зростати, так і падати, а тому можливі періоди, коли вартість сертифікату пайового інвестиційного фонду зменшується. Професіоналізм керуючої компанії полягає в тому, щоб зменшити збиткі інвесторів при падінні ринку цінних паперів, та збільшити дохід інвесторів при зростанні ринку.

  Треба зауважити, що компанія з управління активами має велику зацікавленність в зростанні вартості активів пайового інвестиційного фонду, т.я. отримує комісійну винагороду в залежності від вартості саме активів фонду.

  Провідні індекси
  ПФТС 08/04/21 529,47 +2,36%
  РТС 08/04/21 1440,43 +0,76%
  DOW 08/04/21 33503,57 +0,17%
  Nasdaq 08/04/21 13829,31 +1,03%
  FTSE 08/04/21 6942,22 +0,83%
  CAC 29/03/21 6 015.51 0,45%
  DAX 08/04/21 15202,68 +0,17%
  SSEC 09/04/21 3450,68 -0,92%
  NIKKEI 09/04/21 29768,06 +0,2%
  UX 08/04/21 1869,90 -1,07%
  Авторизація
  Запам'ятати
  Ще не зареєстровані? Реєстрацiя
  Забули пароль?

  Придбати сертифікат фонду


  Информер УФС (http://ufs.com.ua/)
  Попередження Клієнтам Фонди в управлінні Пенсійний фонд "Золотий вік" Аналітика та звітність компанії Про компанію © 2008 www.sem.biz.ua
  Інвестіційні фонди

  СЭМ Ажіо

  УФД

  Стокс-Інвест

  Оптімум

  Пенсійний фонд "Золотий вік"

  Пенсійний фонд "Золотий вік"

  Наглядова Рада

  Пам'ятка учаснику та вкладнику фонду

  Інформація про компанії, що обслуговують фонд

  Пенсійна схема

  Аналітика

  Баланс КУА

  Щотижневі огляди ринку цінних паперів

  Аналітичні матеріали

  Огляди компаній

  Щоденні огляди

  Клiентам

  Нормативна база

  Де купувати сертифікати фондiв

  Як стати клiентом

  Дизайн, розробка Web-студія Wezom